top of page

Acerca de

winter-1374504_1280.jpg

MIKSI MATTI?

Matti Henttunen on työtä pelkäämätön, yrittäjähenkinen ja rohkea monella tapaa. Se on jättänyt jälkensä moneen asiaan kotipaikkakunnallaan. Kokemuksellaan hän on jättänyt jälkensä moneen hankkeeseen niin yrittäjänä kuin vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystyössä. Tällä toiminnalla Matti on antanut monelle auttavan kätensä ja vastauksia siinä kuin hän on tehnyt oikeita kysymyksiä. Vastuu julkisena päätöksentekijänä vaatii juuri kumpaakin kykyä ja taitoa. Pelkäämättömyys on tärkeää. Se on usein asian mukaan rohkeutta uuteen ajatteluun ja tulevan rakentamiseen, ja toisinaan nöyryyttä ongelmien esille ottamiseen, vaikka se koskeekin. 

 

Matti ei ole napin painajana mikään robotti -ja hyvä niin.

  1. ettei jätä huonosti hoidettuja asioita kesken tai sikseen vain viranomaisten tai päättäjien kunnioituksesta. Anniskelu- ja matkailualan alan yrittäjänä Matilla on hyvä kosketus ihmisten arkeen.

  2. Matti Henttunen on kansalainen parhaasta päästä. Hän on auttanut monta tämän tarvitessa apua. Se on oikeudenmukaisuuden tuntoa. Hän on myös kritisoinut monessa asioiden tilaa ja hoitotapaa. Se on oikeudentajua siitä, miten asioiden pitäisi olla. Hän on valmis käyttämään myös sanan miekkaa, kun siihen tarve on. Sillä saralla moni päättäjä tuntee Matin nimen ja tämän ajatukset. Matista ei ole hyvä elää vain laakereilla vaikka jokaisen vieteri tarvitseekin lepoa. Matti Henttunen on joutunut opettelemaan aika ajoin viranomaisen ja yhteiskunnan palvelujen katkeraa kalkkia; sitä hän ei ole hyväksynyt meidän onneksi. Siinä hänestä on kehittynyt oivasti taistelija.

  3. Matti Henttusella on päättäjälle tärkeitä ominaisuuksia. Ne ovat tarpeen kunnallisen hallinnon joutuessa kovaan muutosrulettiin pitkin kuluvaa vuosikymmentä. Hänessä on sitä päätösvoimaa mitä tarvitaan. Säpinäkään ei ole vierasta. Päättäjältä vaaditaan muutakin kuin lupauksia ja hyvää tahtoa; tarvitaan lujuutta ja näkemystä siitä, miten me ja lapsemme voimme elää tulevina vuosina. Työn ja yrittämisen arvo on nostettava uudelleen ensi luokan perusarvoiksi. Jokaisen on toimittava kykyjensä ja taitojensa mukaan. Vain niin syntyy uusi yhteiskunta tuleville kansalaisille. Se on myös yhteiskunta ilman työllistämistä tarpeettomasti vaikeuttavia pykäliä ja valvontaa. Jokainen ymmärtää lopulta, ettei politiikka ole entisellään eikä sen toimintatavat soveltuvia, jos samalla talouden toimintatapa muuttuu, osaamisen vaatimukset muuttavat muotoaan tai kilpailuolosuhteet vievät entiseltä pohjan: siksi on arvioitava valtion ja kunnan toimintatapaa kaiken aikaa, jotta yhteiskunta ei romahda huomaamatta.

  4. Yrittäminen on sekoitelma soveltuvia ihmisen luonteen piirteitä ja ahkeruutta, hallitun riskin ottoa ja kokemuksen tuomaa viisautta ja näkemystä tulevasta kehityksestä ja ihmisten tarpeista. Pienyrittäjä on opittava olemaan nöyrä mutta myös asettamaan selkeitä tavoitteita ja oltava valmis ottamaan riskejä. Siinä Matilla on vuosien kokemus. Hän panee itsensä likoon tarvittaessa. Hän on tottunut pienyrittäjänä antamaan mallia omalla toiminnallaan. Innovativisuus, uuden rakentaminen ja halu tehdä parhaansa ovat Matin väsymättömyydelle tunnusomaisia.

  5. Matti Henttunen on kansakunnan perusrivien tukipylväitä. Hän on isänmaallinen ihminen positiivisessa merkityksessä. Siihen kuuluvat aktiivinen reserviläisyys mutta myös paikallisen kulttuurin tukeminen tai kuin itsestään lappilainen yrittäjyys. Sen osasia ovat myös avun pyytäminen silloin, kun sitä tarvitaan ja sen antaminen, kun joku sitä perustellusti pyytää. Tästä kasvaa arvostettu juurevuus. Jotta yhteiskunta pysyy kasassa ja toimintakykyisenä, valtion harjoittama mielipidetuputus voi olla vaarallista kansalaisten kadottaessa perusarvonsa ja viranomaistoimien lainmukaisuuden hämärtyessä. Valtion on johtanut kansalaisten perusoikeuksien suojan valtavaksi määräksi poikkeuksia perustuslain vaatimuksia: moni perustuslailla suojattu oikeus on enää vain tyhjentynyt normi, valtion politiikan väline ja ideologiseksi muuttunut termi jossa toimien ja päätösten lainmukaisuus on hämärtynyt. Demokratiaa on kehitetty niin, että kaikenlainen vastuuta julkisesta päätöksenteosta on vähätelty ja demokratiassa keinoista on tullut itsetarkoitus demokratian sisällön ja tilan sijaan. Maa ja kunnallinen päätöksenteko tarvitsee jonkinlaista ryhtiliikettä Matin tapaan.

  6. Mistäkö tunnet Matti Henttusen? Tapaat hänet todennäköisesti päivittäin yrityksestä, Koskikadun vilinästä, markkinoiden myyntipisteistä, kirkkovaltuuston kokouksesta tai sitten vain latautumasta Eila-vaimon ja kolmilapsisen perheen parista Viirinkankaalta sekä ajoittain myös metsästämästä ja kalastamasta. Yhteydenotto Mattiin vaikka puhelimella on helppoa. Politiikkaan hän on tutustunut vähitellen. Nyt on aika nostaa tavoitteita ja siihen voit antaa tukeasi Matin ehdokkuudelle. Matti eduskuntaan 2023 ajamaan niitä meidän asioita on erinomainen kevään projekti meille kaikille, sillä siellä tarvitaan todellisia tekijöitä ja Matti on sellainen.

bottom of page