Eduro puhe 4.9.2018

Hei, olen Matti Henttunen Rovaniemeltä.


Kiitän tapahtuman järjestäjiä kutsusta ja mahdollisuudesta kertoa
lyhyesti näkemyksiäni työelämästä ja työllistymisestä sellaisena kuin sen
itse näen.

Hyvät ystävät, tällä hetkellä Suomi elää nousukautta. Tämän osoittavat
useat talouselämän mittarit ja tunnusluvut. Talouselämän kasvu näkyy
Rovaniemellä erityisesti rakentamisen ja matkailun aloilla.


Lapin pääkaupunki kasvaa. Kaupungissamme rakennetaan ja tämä
näkyy kaikkialla. Toinen asia, minkä katukuvastamme näemme on kasvava turistien
määrä.

Perinteisesti Rovaniemi on ollut matkailukaupunki, mutta viime vuosina
matkailun kasvu on ollut huomattavaa. Talvisesongissa muun muassa Aasialaiset matkailijat ovat löytäneet. Joulupukkimme, Joulupukin Pajakylän ja tämä näkyy katukuvassa.


Rovaniemeä on vanhastaan totuttu pitämään opetus- ja hallintokaupunkina. Sitä me toki olemme edelleenkin. Aikaisempina vuosina valtionhallinto- ja opetustehtävät ovat olleet merkittävä työnantaja alueellamme.


Aiemmin mainitsemani matkailun kasvu on osoitus rakenteellisesta muutoksesta, jossa elämme nyt ja jossa olemme eläneet jo jonkin aikaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammin alueemme työllistävä työnantaja on palvelualalla toimiva, esimerkiksi hotelli- ja ravintolayritys tai vaikkapa aktiviteettipalveluita tuottava elämysmatkailuyritys.

Tämän hetken suuri haaste koko Suomessa, ei siis pelkästään meillä täällä Lapissa tai Rovaniemellä on työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisongelma.
 

Meillä on siis työvoimapula tietyistä osaajista ja toisen alan osaajia on
samanaikaisesti runsaasti. Tiettyjä toimialoja vaivaavaan työvoimapulaan on Työvoimahallinnon ja koulutusjärjestelmämme vastattava. Reakoimisajan tulee olla lyhyt. Itselläni on oma rooli kaupunginhallinnossa. Olen kunnanvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen. Sen lisäksi toimin muun muassa tämän  Eduron hallituksessa ja Lapin työllisyyskokeilun ohjausryhmässä.
Ammatiltani olen yrittäjä, joten kosketuspintaa työllistämiseen ja työllistymisen haasteisiin on.


Yrittäjyys, koulutus ja kaupungin rooli näissä on asia, joka pitää saada
toimimaan. Näiden kolmen tahon: Yrittäjien, koulutuksentarjoajien ja koulutuksen
mahdollistajien on toimittava yhdessä ja puhuttava samaa kieltä. Mielestäni, kaupungin tehtävä on luoda alueemme elinkeinoelämälle ja yrityksille sellaiset toiminta- ja työllistämisedellytykset, jotta alueemme yritykset pystyvät kasvamaan, luomaan niitä aitoja uusia työpaikkoja ja
työllistämismahdollisuuksia sekä sitä kautta tuomaan hyvinvointia alueellemme.


Tämä näkyy pitkässä juoksussa meidän kaikkien ruokapöydässä.


Koulutuksen tarjoajan merkittävä tehtävä on kartoittaa alueemme työllistävien kasvuyritysten tarpeet ja vastata niihin. Tämän on oltava yksi perustehtävistä.

Kärjistäen voin sanoa, että on turha kouluttaa Merilevänosaajia alueelle, jossa ei ole meriä.
Olen ollut seuraamassa Rovaniemellä järjestettyjä työvoiman info- ja rekrytointitapahtumia.
Useissa tällaisissa haettiin mm. kaivosalan ihmisiä oppiin ja sitä kautta
työllistymään kaivosalan lukuisiin eri työtehtäviin. Tiedoksi, että kaivosalan oppiin ja työllistymään kaivosalalle haetaan Sodankylän ja Kittilän alueen kaivoksille koko ajan.


Vastaavanlaisia työssäoppimista, Kisälli-oppipoika-mallia voidaan soveltaa myös matkailualalle. Alueemme matkailuyrityksissä on huutava pula mm. keittiöalan tekijöistä.

 

Käytännön esimerkki tällaisesta oppimismallista, työssäoppimisesta, mestari ja kisälli mallista tulee Norjasta. Siellä vaimoni sukulaispoika Kautokeinosta suoritti suuren osan kokin opinnoistaan tekemällä niitä oikeita kokin töitä Oslolaisen hotellin keittiössä. Siis opetteli tekemään oikeita kokin töitä, ammattikokin valvovien silmien alla. Hänellä oli mm. oma pieni vastuualue Norjan Kuningasperheen aterioidessa hotellissa. Opintojen valmistettua, hänelle tarjottiin kokin töitä tästä samaisesta hotellista. Näin nuori löysi paikkansa elämässään, samalla hän tunsi olevansa osa yhteiskuntaa. Tällaista oppimismallia myös itse kannatan.


Näin lopuksi, mitä parhaimmat onnentoivotukset 20-vuotta täyttävälle. Edurolle ja ennen kaikkea haluan toivottaa menestystä osassa elämässän jokaiselle Edurossa oppiasaaneelle.